8.22 TENSHINRYU E-Dojo in Yokohama Branch

 
 

8.22 TENSHINRYU E-Dojo in Yokohama Branch

Today’s Yokohama Branch Lesson share.

11:30-12:30(JST)

Instruction:Kuwami Masakumo Shike
Arakawa Ganryu Daihan

Related post

Return Top